Interbon.bgInterbon.bg

Топлофициране на жилищна сграда Шевица

29/01/2021
  • Сподели

Инвеститорите на жилищен проект Шевица – „Интербон Естейтс“ ЕООД и “Бокал Инженеринг” ООД, поставиха началото на поредното ново партньорство с „Топлофикация София“ ЕАД, като подписаха договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на сграда Шевица. Съгласно нормативните разпоредби и договорния баланс между интересите на страните „Топлофикация София” EАД пое задължението да изгради присъединителния топлопровод и абонатната станция,  съответстващи на одобрените инвестиционни проекти на жилищна сграда Шевица. Присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция на сграда Шевица ще се изграждат от топлофикационното дружество в съответствие с всички съвременни технологични изисквания за бързина, качествено строителство и енергийна ефективност.

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е и най-голямото топлофикационно дружество в страната и на Балканския полуостров

Инвеститорите “Интербон Естейтс“ ЕООД и “Бокал Инженеринг” ООД в партньорство с „Топлофикация София“ ЕАД ще осигурят на обитателите в сграда Шевица да ползват централно отопление и топла вода за битови нужди през отоплителния сезон и уверяват бъдещите собственици и ползватели, че централното отопление е оптималният избор за постигане на качество и комфорт на обитаване и ниски енергийни разходи.

“Интербон Естейтс“ ЕООД и “Бокал Инженеринг” ООД оценяват прогреса, добрите практики и коректното отношение на своя партньор „Топлофикация София” EАД и оказаното съдействие от служителите в отдела по присъединяване на дружеството.

Предишна

Триизмерна визуализация на югозападен тристаен апартамент в сграда Шевица

Следваща

Нов проект ЕЙТ ИСТЕЙТ