Interbon.bgInterbon.bg

Етап на строителство – сграда “Шевица”

26/02/2020
  • Сподели

Строителството на жилищна сграда „Шевица“ започна през декември 2019г. Предвижда се строителния процес да протече на един етап с изпълнител съинвеститора – строителна компания „БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. Планираните срокове са май 2021 г. за Акт 14 и за разрешение за ползване на сградата до май 2022г. Застрояването на жилищна сграда „Шевица“ е предвидено успоредно на бул. „Ботевградско шосе“ върху поземлен имот с площ от 4 122 кв. м, като входовете на сградата са от ул. „Гаврил Кръстевич“ и от бул. „Ботевградско шосе“.

На този етап теренът е разчистен и строителната площадка е вече подготвена. Направен е строителният изкоп, изграждат се фундаментите и подземните съоръжения, прави се обратна засипка. Нулевият цикъл е първият етап от строителството, с който се поставя началото на грубия строеж на конструкция, изпълняват се фундаментите на конструкцията и всички съпътстващи ги технологични и конструктивни операции. Етапът  включва изпълнение и на всички подземни нива на конструкцията до кота нула.

Разгледайте проект „Шевица“ на нашия сайт www.shevitsa.interbon.bg.

13.02.2020 – полагане на фундамент на жилищна сграда “Шевица”

Следваща

Заедно ще се справим